Dla rodziców

Żłobek przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:

1. Dzieci do żłobka przyjmuje osoba prowadząca żłobek.

2. Kryteria przyjęcia dziecka do placówki:
- kolejność zgłoszeń,
- rodzeństwo uczęszczające do placówki
- oboje rodzice dziecka pracują
- uiszczenie wpisowego (opłata jednorazowa, bezzwrotna, przeznaczona na wyprawkę oraz zapewnienie gwarancji miejsca dla dziecka w placówce)

3. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka " i złożenie jej w placówce następnie wpłaty wpisowego.

4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.

5. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku w miarę wolnych miejsc.

7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc- o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:
- pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające
- pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało we wcześniejszych latach do przedszkola lub żłobka. - oboje rodzice dziecka pracują.

Wypełnienie „Karty zgłoszeniowej” jest jedynie informacją, o zainteresowaniu Państwa naszym żłobkiem. Nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami z naszej strony.

Liczba miejsc w żłobku jest limitowana i zajęcie miejsca dla dziecka jest gwarantowane po podpisaniu umowy.

Dokumenty do pobrania

• Karta zgłoszenia ( pobierz )
• Wyprawka ( wkrótce )

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na rachunek:

„Maluszkowo” s.c.
ul. Jodłowa 26
98-220 Zduńska Wola

Bank Zachodni WBK S.A.

05 1090 2705 0000 0001 2309 9842

tytułem: opłata za miesiąc (imię i nazwisko dziecka)