Dla rodziców

Wypełnienie „Karty zgłoszeniowej” jest jedynie informacją, o zainteresowaniu Państwa naszym przedszkolem. Nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami z naszej strony. Liczba miejsc w przedszkolu jest limitowana i zajęcie miejsca dla dziecka jest gwarantowane po podpisaniu umowy.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole prowadzi rekrutację na zasadach powszechnej dostępności.

2. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisów.

3. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, obowiązują następujące zasady:
- pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz żłobka, których rodzice przedłożyli „wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej”, - pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało we wcześniejszych latach do przedszkola lub żłobka. - pierwszeństwo dla dzieci, których oboje rodzice pracują (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Do placówki zapraszamy dzieci od 3-ego roku życia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko młodsze (2,5 r.ż.), którego rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz komunikacja zezwala na pobyt w grupie rówieśniczej.

5. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego.


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

(dostępne niebawem):

• Wyprawka
• Statut przedszkola

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na rachunek:

„Maluszkowo” s.c.
ul. Jodłowa 26
98-220 Zduńska Wola

Bank Zachodni WBK S.A.

82 1090 2705 0000 0001 1924 1057

tytułem: opłata za miesiąc (imię i nazwisko dziecka)