DRODZY RODZICE


W związku z panującą epidemią COVID-19, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania placówki:

 1. Przedszkole/Żłobek pracuje w godzinach 630 – 1630
 2. Wchodząc do placówki prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
 3. Rodzice przebywający na terenie placówki muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust.
 4. Dzieci, które ukończyły 4 rok życia, mają mieć osłonięty nos i usta tylko podczas drogi do i z przedszkola.
 5. W placówce mogą przebywać tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. W przypadku alergii prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, że dane objawy są wynikiem alergii.
 6. Przyprowadzać i odbierać dziecko może jeden rodzic. Prosimy o nie angażowanie w odbiór dzieci osób po 60 roku życia.
 7. W szatni podczas odbioru dzieci może przebywać:
  • Ul. Jodłowa – 3 dzieci i 3 rodziców
  • Ul. Spacerowa – 6 dzieci i 6 rodziców
  Prosimy czekać w korytarzu lub przed placówką.
 8. Dzieci przy wejściu na salę będą mieć mierzoną temperaturę ciała. Pomiar będzie wykonywany kilka razy w ciągu dnia. Dzieci z temperaturą powyżej 37°C będą odsyłane do domu.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek czy innych niepotrzebnych rzeczy.
 10. Produkty spożywcze przynoszone przez dzieci muszą być hermetycznie zamknięte.
 11. Nie posyłajcie dziecka do przedszkola/żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Wszystkie obostrzenia wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020 r i będą obowiązywać, aż do odwołania.

Teatrzyki oraz zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby trzecie, takie jak:
 • Sensoplastyka®
 • język angielski
 • szachy
 • Yoga
 • gimnastyka
 • rytmika
 • basen
tymczasowo zostają odwołane.

Zajęcia terapeutyczne (logopedyczne, fizjoterapia itp.) będą prowadzone indywidualnie przy zachowaniu środków ostrożności zgodnie z obowiązującą procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki.